Profesionalni kupci

Domaćinstvo

Prilagodjavajuci se potrebama trzista za bržim i jednostavnijim načinima pripreme i pakovanja hrane, razvili smo posebne artikala za narastajuću kategoriju profesionalnih HORECA kupaca. Potreba profesionalnih HORECA kupaca je ka većim pakovanjima, većoj mikronaži, kvalitetnijoj ambalaži, pakovanjima prilagodjenim lakom korišćenju. Prilagodljivost, fleksibilnost i pronalaženje čistih rešenja su naša obaveza ka kupcima.

Category: